جزئیات شرکت پيشگامان راهگشاي آذر شمالغرب
رتبه شرکت
امکان سنجي نظارت
ج-3
گرایش های تخصصی
ردیف عنوان زمینه
۱ کشاورزی و صنایع تبدیلی
۲ صنعت، مصنوعات صنعتی
خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد اعضای هیأت مدیره : ۴ تعداد اعضای مدیر اجرایی : ۰ تعداد اعضای کارشناس : ۱۰
تعداد پرسنل تمام وقت : ۱۶ تعداد پرسنل پاره وقت : ۱ تعداد پرسنل موردی : ۰
تعداد پرسنل با مدرک دکترا : ۰ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی ارشد : ۳ تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی : ۱۲ تعداد پرسنل با مدرک پایین تر از کارشناسی : ۱
جمع کل : 16
اطلاعات پروژه های مشاور
تعداد کل پروژه های انجام شده: ۳۸ تعداد پروژه های مرتبط با جستجو: ۳۸
پروژه های مرتبط با نتیجه جستجو
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
۱ توليدميوه جات خشک و لواشک بهداشتي امکان سنجي متعارف ۱۷۷۵۷۶۵۷۰۰۰
۲ پروار بندي گوساله اصيل امکان سنجي متعارف ۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۳ توليد قند قالبي از شکر امکان سنجي متعارف ۲۲۴۲۴۰۰۰۰۰۰
۴ سردخانه و سورتينگ ميوه امکان سنجي متعارف ۴۵۴۰۶۰۰۰۰۰۰
۵ سردخانه امکان سنجي متعارف ۶۵۸۱۹۰۰۰۰۰۰
۶ پرورش نيمچه گوشتي امکان سنجي متعارف ۹۴۳۱۰۰۰۰۰۰
۷ طرح توليد خمير و شيره خرما امکان سنجي متعارف ۲۳۰۱۶۰۰۰۰۰۰
۸ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۱۴۱۳۹۰۰۰۰۰۰
۹ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۷۲۰۵۰۰۰۰۰۰
۱۰ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۷۰۰۲۰۰۰۰۰۰
۱۱ طرح پرورش ماهي و مرغ گوشتي امکان سنجي متعارف ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲ طرح پرورش صيفي جات امکان سنجي متعارف ۱۷۹۴۴۵۰۰۰۰۰
۱۳ مرغداري تخمگذار امکان سنجي متعارف ۲۹۳۰۸۰۰۰۰۰۰
۱۴ احداث گلخانه دايم پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۶۵۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ خوراک دام طيور امکان سنجي متعارف ۱۶۹۲۴۰۰۰۰۰۰
۱۶ سردخانه ثابت دو مداره امکان سنجي متعارف ۱۸۹۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۱۳۱۳۳۱۱۰۰۰۰
۱۸ گاو داري شيري امکان سنجي متعارف ۶۸۶۹۵۵۰۰۰۰
۱۹ کشت گل محمدي امکان سنجي متعارف ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰ پرورش گاو شيري و گوشتي امکان سنجي متعارف ۱۹۲۱۱۰۰۰۰۰۰
۲۱ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۵۴۴۴۷۰۰۰۰۰
۲۲ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳ گلخانه هيدرو پونيک امکان سنجي متعارف ۸۷۳۴۰۰۰۰۰۰
۲۴ کشتار گاه مرغ امکان سنجي متعارف ۶۰۷۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۵ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۸۵۶۴۰۰۰۰۰۰
۲۶ بسته بندي تخم مرغ امکان سنجي متعارف ۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۷ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۹۰۶۸۰۰۰۰۰۰
۲۸ بسته بندي خشکبار امکان سنجي متعارف ۲۰۸۰۸۰۰۰۰۰۰
۲۹ احداث سردخانه امکان سنجي متعارف ۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰ احداث سردخانه امکان سنجي متعارف ۵۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱ پرورش گاو شيري امکان سنجي متعارف ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۲ ادوات کشاورزي امکان سنجي متعارف ۳۹۰۳۰۰۰۰۰۰
۳۳ گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۸۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۳۵ خوراک دام امکان سنجي متعارف ۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۳۶ خدمات دامپروري امکان سنجي متعارف ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۷ احداث گلخانه پلاستيکي امکان سنجي متعارف ۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸ پرورش ماهي سردآبي امکان سنجي متعارف ۴۲۸۱۰۰۰۰۰۰
دیگر پروژه ها
ردیف نام طرح رسته نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت
رکوردی یافت نشد!
تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز